Frederiksværk Marineforening

 Frederikkes  Historie

 

Markedskongen ”himself” anno 2005. Kraemmer Erik. Erik E. Pedersen.

Lidt historie:

 

I 1990 dannedes en initiativgruppe, der så muligheden for at etablere tursejlads på Arresø. De fandt hos søværnet en udfaset dok-ø-færge med betegnelsen FLS 7.

Denne betegnelse er nok ikke kendt af ret mange, hvorimod navnet ”Hønen” vækker erindringer hos de mange, der gennem årene har haft deres daglige virke i Søværnet eller har arbejdet på Orlogsværftet på holmen.

 

”Hønen”, der hver dag fra tidlig morgen til sen aften sejlede søfolk og værftsarbejdere mellem Toldboden og Holmen, er tegnet af den kendte sejlbådskonstruktør Slaaby Larsen og blev bygget på Holbæk Skibs- og Bådebyggeri i 1965.

Frederikke har en længde af 12,5 m, en bredde på 4,2 m, en dybgang på 1,35 m og en beskeden tonnage på 15,2 brutto register ton.

Som færge havde ”Hønen” plads til 130 personer, det var ståpladser, da der ikke skulle sejles så langt. I dag har hun, Frederikke, der er indrettet med borde og bænke plads til 50 personer.

 

FLS 7 sejlede som den sidste af andre lignende både gennem flere generationer mandskab frem og tilbage mellem Toldboden og Holmen i København.

Før den tid var der en svingbro, der på grund af sin spinkle konstruktion blev kaldt ”Hønsebroen”.

”Hønsebroen” blev hver morgen og eftermiddag svinget over havnen, så Holmens folk kunne komme til og fra arbejde. På samme tid sejlede en robåd med tilnavnet ”Lynet” passagerer til og fra Holmen i dagtimerne, hvor broen ikke måtte blokere havneindløbet.

I november 1923 svingede ”Hønsebroen” for sidste gang over havnen, og de færgebåde, der nu skulle klare trafikken, fik alle øgenavnet ”Hønen”.

 

Det lykkedes i 1990 initiativgruppen at erhverve FLS 7. I forbindelse med juleudstillingen 1990 blev båden præsenteret udenfor Gjethuset. Samtidig kunne private og firmaer tegne anparter a’ 500 kr. inde i Gjethuset.

Båden var nu blevet folkeeje og kunne ombygges til sejlads på Arresø. I forbindelse med ombygningen udskrev Turistbureauet og Ugebladet en konkurrence om det bedste navn til den nye båd.

Navnet Frederikke vandt, hvilket også stemte fint med skibet hjemsted - Frederiksværk.

Den første sejlads på Arresø med passagerer fandt sted Store Bededag den 15. maj 1992.

 

I 1998 blev ”Frederikke” købt af Frederiksværk Turistforening, der nu er rederi for skibet. I forbindelse med handelen blev anpartshaverne tilbudt at få deres anparter udbetalt eller konverteret til ”fribilletter” til ture med Frederikke.

De fleste valgte de ”gratis” ture på Arresø, men mange undlod at indløse deres anparter og kunne på denne måde være med til at sikre fortsat tursejlads på Arresø. ( så vi er mange, der stadig har en ”lille anpart” i Frederikke).