Frederiksværk Marineforening

Markedskongen ”himself” anno 2005. Kraemmer Erik. Erik E. Pedersen.

Vi slår på tromme for at du møder op til den årlige generalforsamling

Som bliver søndag den 6 marts 2022kl.11,00

 Efter generalforsamlingen vil der være Gule ærter med tilbehør.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent  2022 og Budget 2022

6. Valg af Formand                     På valg      Karsten Nielsen

7. Valg af Bestyrelses medlem   På valg      Ib jensen

8.  Valg af Suppleant                   På valg      

9.  Valg af Suppleant                   På valg      Lars Andersen

10. Valg af Revisor                     På valg      Oak Nielsen

11. Valg af Revisor                     På valg      Helmer Andersen

12. Valg af Revisor suppleant     På valg      Hans Lauridsen

13. Valg af Sendemænd                                Formanden

14. Valg af Flagbærer                  På valg      Hans Lauridsen

15. Valg af Flag gast                    På valg      Helmer Andersen

16.  Eventuelt 

 

       Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 15 feb.