Frederiksværk Marineforening

Markedskongen ”himself” anno 2005. Kraemmer Erik. Erik E. Pedersen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent  2018 og Budget 2019

6. Valg af Formand                     På valg   

7. Valg af Bestyrelses medlem   På valg    

8. Valg af Suppleant                   På valg     

9. Valg af Suppleant                   På valg    

10. Valg af Revisor                       På valg    

11. Valg af Revisor                       På valg    

12. Valg af Revisor suppleant      På valg     

13. Valg af Sendemænd                                 .

14. Valg af Flagbærer                   På valg    

15. Valg af Flaggast                      På valg    

16. Eventuelt 

 

       Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 15 feb.

 

Af hensyn til den efterfølgende spisning tilmelding til formanden

Tlf : 40538485 eller på listen i marinestuen.

Vi slår på tromme for at du møder op til den årlige generalforsamling

Som bliver søndag den 4 marts 2018 kl.11,00

 Efter generalforsamlingen vil der være Gule ærter med tilbehør.