Frederiksværk Marineforening

Markedskongen ”himself” anno 2005. Kraemmer Erik. Erik E. Pedersen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent  2018 og Budget 2019

6. Valg af Formand                     På valg     Karsten Nielsen

7. Valg af Bestyrelses medlem   På valg     Nyvalg

8. Valg af Suppleant                   På valg      Jørgen Thomsen

9. Valg af Suppleant                   På valg      Nyvalg

10. Valg af Revisor                       På valg      Ib Jensen

11. Valg af Revisor                       På valg      OAK Nielsen

12. Valg af Revisor suppleant      På valg       Helmer Andersen

13. Valg af Sendemænd                                  Formanden

14. Valg af Flagbærer                   På valg      OAK Nielsen

15. Valg af Flaggast                      På valg      Nyvalg

16. Eventuelt 

 

       Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 15 feb.

 

Af hensyn til den efterfølgende spisning tilmelding til formanden

Tlf : 40538485 eller på listen i marinestuen.

Vi slår på tromme for at du møder op til den årlige generalforsamling

Som bliver søndag den 4 marts 2018 kl.11,00

 Efter generalforsamlingen vil der være Gule ærter med tilbehør.